Aanpassing geslachtsregistratie

​​​​​​​​Heb je de overtuiging dat het geslacht op je geboorteakte niet overeenkomt met je innerlijk beleefde genderidentiteit? Dan kun je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie en naam te laten veranderen: op de akten van de burgelijke stand en in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

​Sinds 1 januari 2018 mag iedereen zijn geslacht en voornamen officieel laten aanpassen. Je hoeft dus niet aan bepaalde medische voorwaarden te voldoen. 

Ben je minderjarig? Dan kun je jouw geslachtsregistratie en naam laten aanpassen zodra je 16 jaar bent - op voorwaarde dat een ouder of wettelijke vertegenwoordiger je bijstaat. 
Bovendien moet je een verklaring voorleggen van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat jij jouw keuze vrij en bewust maakt.

Procedure

​De procedure bestaat uit twee stappen: 

1. Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan de dienst Burgerzaken. Daarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het vermelde geslacht in jouw geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wilt dat je geslachtregistratie administratief en juridisch wordt aangepast.

Je krijgt in het gemeentehuis een ontvangstbewijs, details over het verdere verloop van de procedure en meer info over de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

2. Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor de dienst Burgerzaken en bevestigt je eerste verklaring (minimaal drie en maximaal zes maanden na je aangifte). Je overhandigt een tweede verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de dienst Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Meebrengen

Voor aangifte
Voor opmaak van de akte

Bedrag

​De geslachtswijziging is gratis; een eventuele voornaamswijziging kost 5 euro voor transgenders.​

Regelgeving

​Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017).

Contactinformatie