Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

​​​​​​​​Gemeentes mogen een aanvullende belasting heffen op de personenbelasting. Die belasting berekenenen ze door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting.

Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting, zijn ook onderwerpen aan de gemeentebelasting. 

Voorwaarden

  • ​In principe betalen alle rijksinwoners deze belasting. 
  • Volgens het wetboek wordt de personenbelasting berekend op het totaal netto-inkomen van de belastingsplichtige. Dat netto inkomen is het onroerend, roerend en divers inkomen en het beroepsinkomen. 

Procedure

  • ​De federale staat int de belasting samen met de personenbelasting en stort dit deel door naar het gemeentebestuur. 
  • Je vindt de bedragen van de gemeentebelasting helemaal achteraan het aanslagbiljet. 
  • Je krijgt dus geen afzonderlijk aanslagbiljet voor die belasting.

Bedrag

​De belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. Voor Puurs-Sint-Amands bedraagt dit percentage 7,4% voor aanslagjaar 2023 en 7,3% vanaf aanslagjaar 2024.

Aandachtspunten

  • ​De personenbelasting houdt rekening met eventuele kinderen en andere personen die de belastingplichtige ten laste heeft. 
  • Een inkomen kan en mag maar één keer belast worden. Sloop er toch een foutje in de administratie en word je juridisch dubbel belast? Dan kun je een klacht neerleggen door een beroep te doen op het dubbelbelastingsverdrag. Op die manier kun je het teveel betaalde bedrag terugvorderen.

Bijkomende informatie

Meer info vind je op de website van FOD Financiën en via Tax-on-web