Aanvullende thuiszorg (poetsdienst)

Heb je nood aan extra zorg of ondersteuning? En kun je omwille van gezondheidsredenen je woning niet langer zelf schoonmaken? Vraag dan poetshulp aan. 

Afhankelijk van de nood en de grootte van je woning vraag je vier uur per week of vier uur per twee weken aan. Wil je de poetshulp combineren met gezinszorg? Dan kunnen we in blokken van twee uur werken, afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst.

Voorwaarden

  • Je bent ouder dan 65 jaar.​
  • Of je bent hulpbehoevend (bewijs via doktersattest).

Procedure

  • Neem mondeling, telefonisch of via e-mail contact op met het Sociaal Huis of de lokale dienstencentra.
  • Is er niet onmiddelijk poetshulp beschikbaar? Dan plaatsen we je vrijblijvend op de wachtlijst.
  • Is er poetshulp gevonden? Dan brengt de teamverantwoordelijke/coördinator van de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg eerst een huisbezoek om de noden in te schatten. Nadien wordt er poetshulp opgestart.  

Meebrengen

  • ​een medisch attest (enkel nodig als je jonger bent dan 65 jaar)
  • een mutualiteitsklever
  • je eID

Bedrag

Je betaalt 6,70 euro per uur.

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier