Algemene woontoelage

​​​​Heb je een laag besteedbaar inkomen? En schreef je je in op de wachtlijst van een sociale huisvestingmaatschappij of van een sociaal verhuurkantoor? Vraag dan een woontoelage aan bij het OCMW.​​

Voorwaarden

  • Je woont in Puurs-Sint-Amands.
  • Je bent behoeftig.
  • Je hebt een inkomen gelijk aan het leefloon, equivalent leefloon of een vervangingsinkomen (= categorie leefloon + 10%).
  • Je schreef je in op de wachtlijst van een ​​sociale huisvestingsmaatschappij of van een sociaal verhuurkantoor.

Procedure

  1. ​Dien je aanvraag in bij de sociale​ dienst van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale beslist of je een woontoelage krijgt.

Contactinformatie