Ambulante handel

​​​Wil je in Puurs-Sint-Amands ambulante- of leurhandel drijven? Dan moet je daarvoor toelating vragen aan de gemeente. 

Ambulante - of leurhandel is het verkopen van producten en diensten buiten een winkelruimte. Denk bijvoorbeeld aan huis- aan huis verkoop of verkoop aan een marktkraam.

De ambulante activiteiten zijn toegelaten:

 • op openbare en private markten
 • op de openbare weg
 • op andere plaatsen van het openbaar domein
 • op plaatsen grenzend aan de openbare weg
 • op commerciële parkingplaatsen
 • thuis bij de consument
 • in hotels, restaurants en cafés, voor verkoop van bloemen
 • tijdens culturele en sportieve manifestaties
 • op private plaatsen waar manifestaties plaatsvinden voor de verkoop van goederen die aan de verkoper toebehoren

​In onze gemeente vinden elke week twee openbare markten plaats:

 • dinsdag: Ruisbroek (voormiddag)
 • donderdag: Puurs-centrum (voormiddag)

Let op: losse marktkramers (marktkramers zonder vast abonnement) worden in Puurs-centrum worden om 7.30u stipt op het Kerkplein verwacht.

Voorwaarden

 • Je bent een professionele verkoper of vertegenwoordiger met productdemonstraties. 

Procedure

​Je dient je kandidatuur in bij de gemeente. En je vermeldt:

 • de markt of het openbaar domein in kwestie
 • het soort product of dienst
 • het aantal benodigde meters

Meebrengen

 • ​een kopie van je eID
 • een bewijs voor je verzekeringspolis BA

Bedrag

 • ​1 euro per lopende meter per marktdag. Neem je een jaarabonnement? Dan heb je recht op korting. 
 • Voor afname van elektriciteit betaal je 100 euro per jaar voor een kraam met koeling of verwarming en 52 euro per jaar voor een kraam met enkel verlichting. De ‘losse’ marktkramer betaalt 5 euro per dag.
 • Van de retributies zijn vrijgesteld: 
  • de inrichtingen, kramen of standen, toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut;
  • de personen die dergelijke standplaats niet uit beroeps- of handelsdoeleinden innemen;
  • de kermisattracties;
  • vervoerwagens voor zover zij niet kunnen dienen voor uitstalling of uitoefening van bedrijvigheden;
  • humanitaire doelen die occasioneel een standplaats hebben op de markt.

Regelgeving

 • De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten; gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Contactinformatie