Archeologisch onderzoek voor masterplan ‘De tuinen van Puurs’

22
okt
2021

Zag je rond cc Binder en de bib personen putten graven? Geen paniek: dat waren archeologen die onderzochten wat voor interessant materiaal mogelijks in de bodem schuilt.

In het verleden graven

Binnen het masterplan ‘De tuinen van Puurs’ staan nog heel wat projecten op stapel. Voor die van start gaan, is het verplicht om archeologisch bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Waarom?

In 2020 werd de bodem onderzocht om te kijken of de info die we hebben uit historische kaarten bevestigd of aangevuld kan worden.

Uit deze studie bleek dat er op verschillende plaatsen proefsleuvenonderzoek nodig is. Botsen de archeologen op iets interessants? Dan is er verder onderzoek nodig in een uitgebreider gebied (dat was eerder bijvoorbeeld al het geval in Sportpark De Schans en Park Fort Liezele).

Wat?

Bij een proefsleuvenonderzoek schaven de onderzoekers voorzichtig en laagsgewijs de bodem af met behulp van een graafmachine. Dit doen ze tot het niveau waarop of waarin grondsporen en/of vondsten zichtbaar worden. Waar ze precies aan de slag gingen, is op de kaart aangeduid met blauwe blokjes.

Resultaat

Uit het proefsleuvenonderzoek bleek dat er geen verder onderzoek meer nodig is. De sleuven worden weer gedicht.

Beschikbaarheid parkings

Bekijk op onderstaande kaart vanaf wanneer welke parking terug beschikbaar is.

Meer info?

Contactformulier