Attest Belgische kiezer

​​​​​Het attest van Belgische kiezer verklaart dat je aan alle voorwaarden voldoet om het kiesrecht uit te oefenen. En dat je rechtmatig geregistreerd bent als Belgische kiezer.

Het attest van Belgische kiezer vermeldt:

 • de naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en rijksregisternummer 
 • de woonplaats
 • de staat van kiezer en/of kandidaat
 • de datum van inschrijving in het bevolkingsregister

Voorwaarden

Wie kan voor jou het attest van Belgische kiezer aanvragen? 

 • jijzelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
 • een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of advocaat
 • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
Wil een van die personen het attest door iemand anders laten aanvragen? Dan bezorgt die hem/haar een volmacht en (een kopie van) zijn/haar identiteitskaart.

Procedure

Hoe vraag je het attest aan?

 • online via 'Mijn Burgerprofiel​'de online toepassing van de Vlaamse overheid​
 • bij de dienst Burgerzaken

Vraag je het attest voor iemand anders aan? Dan doe je dit aan het loket van de dienst Burgerzaken. 

Meebrengen

Haal je het attest voor jezelf op? 

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Haal je het attest voor iemand anders op?

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Bijkomende informatie

Contactinformatie