Attest van gezinssamenstelling

​Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

Je kan het document enkel aanvragen voor je eigen gezin.

Procedure

​Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. 

Je kan het attest ook opvragen bij de dienst burgerzaken per e-mail of in persoon.

Meebrengen

​Elektronische identiteitskaart of verblijfsvergunning

Meer info?

Contactformulier