Attest van gezinssamenstelling

Online aanvragen

​Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven staan op eenzelfde adres.Voorwaarden

Wie kan voor jou het attest aanvragen?

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
  • een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
Wil een van die personen het attest door iemand anders laten aanvragen? Dan bezorgt die hem/haar een volmacht en (een kopie van) zijn/haar identiteitskaart.


Procedure

​Hoe vraag jij het attest aan?

  • online met je elektronische identiteitskaart (eID):
  • ​via het webformulier
  • bij de dienst Burgerzaken​

Derden moeten het attest aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen. Meebrengen

​​​Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart​


Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Bijkomende informatie

Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​Gebruik hiervoor ons volmachtformulier.​ ​Voeg bij deze volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart (als volmachtgever)!​​

Online aanvragen

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier