Attest van woonst

Online aanvragen

​​​​​​Een attest van woonst bevestigt je hoofdverblijfplaats op een specifiek adres​ in de gemeente. 

Het attest bevat:

  • naam en voornamen
  • geboortedatum en -plaats
  • adres
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Je kunt ook een attest van woonst aanvragen met een overzicht van al je vorige hoofdverblijfplaatsen. 

Procedure

Hoe vraag je het attest aan?
  • online met je elektronische identiteitskaart (eID):
  • bij de dienst Burgerzaken

Meebrengen

Elektronische identiteitskaart of verblijfsvergunning


BedragAandachtspunten

​​​​​Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​Gebruik hiervoor ons volmachtformulier.​ ​Voeg bij deze volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart (als volmachtgever)!​​

Online aanvragen

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier