Attest van leven

​​​​​​Het levensbewijs of attest van leven is een document dat bewijst dat je nog leeft. 

Wanneer heb je dat document nodig? Als het attest wordt opgevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, notarissen, advocaten, rechtbanken, ambassades of consulaten. 

Voorwaarden

WIe kan dit attest aanvragen?

  • de persoon in kwestie
  • de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd)
  • een bijzondere gemachtigde

Procedure

Vraag het attest

We aanvaarden aanvragen door derden enkel als de afgifte voorgeschreven of toegestaan is door of krachtens de wet. 

Meebrengen

Je identiteitskaart

Vraag je het attest voor iemand anders aan? Breng dan het volgende mee:

  • de volmacht van de aanvrager
  • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager
  • je eigen identiteitskaart

Contactinformatie