Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

​​​​​Het attest van verblijf voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland. Het attest bevestigt dat je als inwoner ingeschreven bent op jouw adres in jouw gemeente. Het vermeldt ook de datum waarop je ingeschreven bent.

Voorwaarden

​De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:
  • jij persoonlijk
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Hoe vraag je het attest aan?

Meebrengen

A​ls je het attest zelf ophaalt:

  •  jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:
  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.

Bedrag

​Dez​e dienstverlening is gratis

Contactinformatie