Attest van wettelijke samenwoning

​​Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je​ samen met uw partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • datum verklaring van wettelijke samenwoning
 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Voorwaarden

​De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • e​en derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.​

Procedure

Hoe vraag je het attest aan?

Meebrengen

​Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.

Regelgeving

Artikels 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek​

Contactinformatie