Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

​Je kan zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na jouw overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.


Je kan een attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) aanvragen, dat de volgende keuzes vermeldt:
 • op welke begraafplaats je na jouw overlijden begraven of gecremeerd wilt worden
 • wat er met jouw as moet gebeuren rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes
 • voor welke begrafenisplechtigheid of ritueel je gekozen hebt
Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Je kan enkel een attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen aanvragen als er een laatste wilsbeschikking is geregistreerd.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:
 • jezelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

 • online via 'Mijn Burgerprofiel​'de online toepassing van de Vlaamse overheid​​
 • anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen

Meebrengen

​Als je het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.

Regelgeving

​​Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Contactinformatie