Begeleiding aanvraag tegemoetkomingen thuiszorg

​​​Op welke tegemoetkomingen heb je recht bij toenemende zorgbehoefte? De thuiszorgcoördinator kan je begeleiden bij de aanvraag voor tegemoetkoming van o.a. zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, mantelzorgpremie, zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, aanvraag inkomensgarantie ouderen.

Voorwaarden

Afhankelijk van je vraag dien je aan verschillende voorwaarden, procedures te voldoen.

Procedure

​Je neemt telefonisch/per mail contact op met de thuiszorgcoördinator of centrumleidster van het lokaal dienstencentrum om een afspraak te maken​. De thuiszorgcoördinator komt bij voorkeur op huisbezoek en bespreekt met jou de verschillende tegemoetkomingen samen met de voorwaarden en procedures.  Zo nodig vult ze samen met jou de (elektronisch) aanvraag of documenten in.

Zij volgt je aanvraag verder op en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Meebrengen

Afhankelijk van de vraag zijn een aantal gegevens noodzakelijk o.a.: 
  • identiteitskaart met pin-code
  • klever mututaliteit
  • zie ook checklist bij aanvraag zorgbudget ouderen met een zorgnood.

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Meer informatie over de zorgbudgetten​ ​vind je op:

​Meer informatie over de integratietegemoetkoming vind je hier.

Aandachtspunten

  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood met beperkte financiële middelen (verkoop, schenkingen, erfenissen laatste 10 jaar hebben een invloed).
    • Huisartsen ontvangen automatisch medische vragenlijst.
    • Wachtperiode tot effectieve beslissing kan enkele maanden oplopen
  • Aanvraag zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden verloopt via zorgkassen (mutualiteit, uitgez. Vlaamse zorgkas of gezinszorg indien gebruiker).
  • Integratietegemoetkoming: zitdag FOD Manu Heyse: 2de dinsdag van de maand.

Bijkomende informatie

​Je vindt meer informatie op:

Contactinformatie