Beheer waterlopen

​​​Wil je als privé-eigenaar werken uitvoeren aan een waterloop? Bijvoorbeeld een waterloop overwelven? Dan heb je een goedkeuring nodig van de gemeente Puurs-Sint-Amands.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud, de ruiming en het herstel van haar waterlopen.

Let op: in 2014 wijzigden een aantal waterlopen van categorie.

Waterlopen eerste categorie

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beheert de waterlopen van eerste categorie zoals Vliet, Grote Molenbeek en (deel van) Zielbeek.

Waterlopen tweede en derde categorie

De Polder Vliet en Zielbeek beheert de openbare, onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie.
 • waterlopen van tweede categorie: (delen van) Berkheideloop, Valkeloop, Ronebeek, Koningsbeek, Molenbeek, Gebuisloop, Broekloop, Vierbundersloop, Wachtingloop, Leibeek, Moerloop, Rotloop, Goorlaakbeek, Zielbeek en Appeldonkbeek.
 • waterlopen van derde categorie: de kleinere waterlopen van derde categorie monden uit in de waterlopen van tweede categorie. 

Procedure

Waterlopen ​eerste categorie
 • ​Heb je vragen over het beheer van deze waterlopen? Neem dan contact op met de VMM (Operationeel Waterbeheer).
 • Wil je werken laten uitvoeren aan deze waterlopen? Bijvoorbeeld een brug bouwen, riolering aanleggen of afvalwater lozen? Vraag dan toestemming aan de VMM. De VMM evalueert de gevolgen van de werken en:
  • geeft zijn goedkeuring, eventueel mits bepaalde voorwaarden
  • weigert j​ouw aanvraag.
​Waterlopen tweede en derde categorie
 • Heb je vragen over het beheer van deze waterlopen? Neem dan contact op met Polder Vliet en Zielbeek.
 • Wil je werken laten uitvoeren aan deze waterlopen? Vraag dan toestemming aan de provincie.
  • Dien je aanvraag in.
   Let op: je aanvraag wordt grondig onderzocht en mogelijk ontvang je pas na enkele maanden een antwoord.
  • Check de website van de provincie​​ voor praktische tips over wonen en werken langs waterlopen.

Bijkomende informatie