Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig

​Kom je wegens openbare dronkenschap, het veroorzaken van overlast of een bestuurlijke aanhouding in aanraking met de politie? En word je vervolgens met een politievoertuig naar huis of naar een andere bestemming gebracht? Dan moet je voor dit transport belasting betalen aan de gemeente. 

Bedrag

De belasting bedraagt 100 euro per rit en per persoon.

Een rit is het traject vanaf het moment dat de politievoertuig uitrukt tot het ogenblik dat de betrokkene zijn bestemming bereikt. Die bestemming kan onder andere het politiecommissariaat, de woning van de betrokkene of het ziekenhuis zijn. 

Regelgeving

Bestuurlijke aanhouding op grond van:

  • art. 31 2°, 3° en 4° van de wet op het politieambt
  • artikel 9 van de drugwet van 24.02.1921
  • art. 1§2 van de besluitwet van 14.11.1939 betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap 
  • het Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, inzonderheid op artikel 78, 4°