Belasting op motoren, hefkracht en drijfkracht.

​De Gemeente Puurs-Sint-Amands heft een belasting op motoren of machines die gebruikt worden voor nijverheid, landbouw of handelszaken of door wie een vrij beroep uitoefent.

De belasting is onder meer van toepassing op elektromotoren, stoommachines, verbrandingsmotoren en waterturbines (opsomming is niet limitatief). En is verschuldigd voor motoren die de belastingsplichtige voor de exploitatie van zijn vestiging gebruikt.

Voorwaarden

Je bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor de exploitatie van zijn vestiging motoren gebruikt.

Procedure

  • ​Doe ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar aangifte van het aantal motoren dat je gebruikt. Dit kan via brief (Forum 6, 2870 Puurs-Sint-Amands) of via e-mail (belastingen@puursam.be). 

  • De toestand op 1 januari van het aanslagjaar bepaalt je belastbaar vermogen. 

Bedrag

De belasting bedraagt: € 20 per kilowattvermogen of gedeelte van een kilowatt voor het vermogen vanaf 20 kilowatt of meer.​ 

De minimumaanslag bedraagt 65 euro.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Er zijn enkele vrijstellingen vermeld in het reglement.

Contactinformatie