Bestuurlijke maatregel

​Bij aanhoudende overlast van een bedrijf kan je vragen aan de lokale toezichthouder en/of de burgemeester om een bestuurlijke maatregel op te leggen.

Voorwaarden

Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoek aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Naam, hoedanigheid en adres van de verzoeker vermelden.
  2. Aard van het verzoek vermelden, met inbegrip van een uiteenzetting van de gedragingen die een milieu-inbreuk of milieumisdrijf kunnen uitmaken.
  3. Een indicatie bevatten van de beweerde geschonden regelgeving waarop het verzoek steunt zonder dat een vergissing in de juridische kwalificatie daarbij mag leiden tot de onontvankelijkheid van het verzoek.
  4. De wijze aangeven waarop natuurlijke personen en rechtspersonen rechtstreeks nadeel ondervinden als gevolg van een beweerde milieu-inbreuk of een beweerd milieumisdrijf, dan wel een belang hebben bij de beteugeling ervan.
  5. Ondertekend zijn door de verzoeker.
  6. In voorkomend geval een inventaris van de bijgevoegde stukken.

Procedure

​De vraag moet schriftelijk gesteld worden, met inbegrip van enkele verplichte elementen. Binnen 45 dagen wordt een schriftelijk antwoord gegeven.

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

​Art. 63 van het Handhavingsbesluit van de Vlaamse regering van 12-12-2008.