Buitenlandse huwelijksakte

​Wil je een buitenlands huwelijk laten erkennen? Dan moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk laten registreren in het Rijksregister. Je laat de buitenlandse huwelijksakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dan kun je daarna gemakkelijker uittreksels of afschriften van die akte opvragen. Maar je bent hiertoe niet verplicht.

Wil je de buitenlandse huwelijksakte in België laten overschrijven? Dan moet ze eerst erkend zijn. 

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

 • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te trouwen 
 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Ben je Belg? Dan regelt het Belgische recht alle veranderingen in je burgerlijke staat. Ook als je in het buitenland verblijft.

Ben je geen Belg? Dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Wil je een buitenlandse huwelijksakte in België laten erkennen? Dan moet de akte:

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • gelegaliseerd zijn voor niet-EU landen
 • door een beëdigde vertaler* vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits . Je kiest de taal van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
 • een gelegaliseerde handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler bevatten

*In België kun je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

Woon je in België? Laat je buitenlandse huwelijksakte dan overschrijven in het register van de burgerlijke stand:

 • van de gemeente van je laatste woonplaats
 • of van de eerste gemeente waar je je na je terugkeer uit het buitenland hebt gevestigd

Verblijf je in het buitenland? En ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente? Doe dan de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

 • je woonplaats in België
 • je woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad
 • je geboorteplaats

Zijn die opties niet mogelijk? Doe de aangifte dan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel. 

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Contactinformatie