Buurtsubsidie

​​​​​​​Organiseer je met het buurtcomité een buurtfeest? De gemeente promoot zulke initiatieven om het gemeenschapsgevoel in straten, wijken en buurten van Puurs-Sint-Amands te bevorderen ​en geeft hiervoor een financiële toelage.

Voorwaarden

​ De gemeente verleent de buurtsubsidie onder de volgende voorwaarden:

 •  het hoofddoel van het buurtfeest is :
  • het nastreven van een kwaliteitsverbetering van de leefbaarheid van de lokale gemeenschap;
  • het versterken van het sociaal weefsel in die welbepaalde buurt of straat;
  • elkaar beter leren kennen, samen organiseren, de sfeer in de buurt verbeteren, betrokkenheid in de buurt verhogen en het samenleven aangenaam maken;
 • alle bewoners uit een geografisch afgebakend gebied moeten een uitnodiging ontvangen;
 • aan de activiteit participeren minimum 20 personen afkomstig uit de buurt of straat;
 • de toepasselijke wettelijke verplichtingen (SABAM, vergunning, …) worden gerespecteerd;
 • de activiteit is enkel toegankelijk voor buurtbewoners op uitnodiging;
 • eenzelfde buurt of straat kan slechts éénmaal per jaar beroep doen op deze subsidie.

Procedure

 • Je dient voor het buurtfeest een evenementenaanvraag in
  • Het indienen van een evenementenaanvraag gebeurt via het Eagleplatform.
  • Maak hier een account aan indien je een eerste aanvraag wenst in te dienen.
  • Je kiest hierbij het type 'Buurtfeest' en doorloopt de evenementenaanvraag.
  • Geef hierbij aan dat je een subsidie wenst.
  • Na goedkeuring van je evenement kan je de P-bonnen ophalen tijdens de openingsuren van volgende dienstverleningspunten (hou hierbij zeker je dossiernummer (Eagle-ID) bij de hand):
Bij twijfel neem je contact op met het vrijetijdsloket.

Bedrag

 De buurtsubsidie bedraagt 150 euro en wordt toegekend in de vorm van P-bonnen.

Deze subsidie betalen we uit in P-bonnen, de geschenkbon van de gemeente Puurs-Sint-Amands, waarbij straatcomités bij meer dan honderd lokale handelaars kunnen gaan winkelen. 

Regelgeving

Bijkomende informatie


Contactinformatie