Buurtsubsidie

Nu aanvragen

​​​​​​Organiseer je met het buurtcomité een buurtfeest? De gemeente wil zulke initiatieven promoten om het gemeenschapsgevoel in straten, wijken en buurten van Puurs-Sint-Amands te bevorderen ​en geeft hiervoor een financiële toelage.

Voorwaarden

​ De gemeente verleent de buurtsubsidie onder de volgende voorwaarden:

 a. het hoofddoel van het buurtfeest is :
- het nastreven van een kwaliteitsverbetering van de leefbaarheid van de lokale gemeenschap;
- het versterken van het sociaal weefsel in die welbepaalde buurt of straat;
- elkaar beter leren kennen, samen organiseren, de sfeer in de buurt verbeteren, betrokkenheid in de buurt verhogen en het samenleven aangenaam maken;
b. alle bewoners uit een geografisch afgebakend gebied moeten een uitnodiging ontvangen;
c. aan de activiteit participeren minimum 20 personen afkomstig uit de buurt of straat;
d. de toepasselijke wettelijke verplichtingen (SABAM, vergunning, …) worden gerespecteerd;
e. de activiteit is enkel toegankelijk voor buurtbewoners op uitnodiging;
f. eenzelfde buurt of straat kan slechts éénmaal per jaar beroep doen op deze subsidie;

Procedure

​De aanvraag voor deze subsidie kan je doen via de evenementenaanvraag terugvindt. In de aanvraag noteer je de namen en adressen van twee verantwoordelijken van het comité en zorg je ervoor dat minstens drie vertegenwoordigers van het comité, die behoren tot minstens drie verschillende gezinnen van de betrokken buurt deze aanvraag ondertekenen. Dit formulier moet je minimum twee maanden en maximum 12 maanden op voorhand indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

​De subsidie bedraagt 150 euro en wordt toegekend in de vorm van P-bonnen.

Regelgeving

Bijkomende informatie

Nu aanvragen

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier