Crisisopvang

​​​​​Bevind je je in een crisissituatie? Neem dan contact op met het OCMW.

De woonbegeleider van het OCMW bekijkt samen met jou welke opvangmogelijkheden er zijn op korte termijn. Samen zoek je naar een structurele oplossing.

Voorwaarden

  • Je woont in Puurs-Sint-Amands.

  • Je bent behoeftig.

  • Je bevindt je in een crisissituatie.

Procedure

  1. Neem contact op met onze sociale dienst (socialedienst@puursam.be of 03 270 27 70)

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing.

Meebrengen

  • ​identiteitskaart

  • bewijs van inkomsten

  • bewijs van uitgaven

Contactinformatie