Doorgangswoningen

​​Zit je in een noodsituatie en heb je geen woning meer? Bijvoorbeeld na een brand of familiaal conflict? Neem dan contact op met het OCMW. Samen met de woonbegeleider kunnen we bekijken of er een doorgangswoning bij het OCMW kan gehuurd worden.

Let op: je verblijf in de doorgangswoning is steeds een tijdelijke oplossing.

Voorwaarden

  • Je woont in Puurs-Sint-Amands.

  • Je bent behoeftig.

  • Je hebt geen woning.

Procedure

  1. Neem contact op met onze sociale dienst (socialedienst@puursam.be of 03 270 27 70)

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een doorgangswoning krijgt.

Meebrengen

  • ​identiteitskaart

  • bewijs van inkomsten en uitgaven

Contactinformatie