Drankvergunning

​​Ben je van plan om een vaste of reizende drankslijterij uit te baten? En wil je daar gegiste en sterke dranken serveren? Dan heb je een drankvergunning nodig.

Een drankvergunning geeft je de toelating om gegiste dranken (d.i. dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22 % vol) en sterke dranken (d.i. dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol) te schenken in publieke inrichtingen zoals cafés en restaurants.

Voorwaarden

Je moet:
  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben

De drankgelegenheid moet zich bovendien op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands bevinden. 

Procedure

​Je vraagt de vergunning aan via de dienst lokale economie. Stuur hiervoor een e-mail naar economie@puursam.be.

Meebrengen

  • een uittreksel uit het strafregister voor elke medewerker die regelmatig dranken schenkt. Je verkrijgt die uittreksels bij de gemeente waar de aanvrager is gedomicilieerd.
  • een attest van je verzekeringsmaatschappij voor burgelijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Bedrag

De dienstverlening is gratis. 

Regelgeving

​De wet van 28 december 1983betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.

Contactinformatie