Dringende hulpverlening

Zit je in een noodsituatie? Bijvoorbeeld door een zware tegenslag of een uithuiszetting. Vraag dan dringende steun aan het OCMW.

Voorwaarden

  • ​Je woont in Puurs-Sint-Amands.

  • Je bent behoeftig.

  • Je hebt onmiddellijk hulp nodig.

Procedure

  1. Neem contact op met onze sociale dienst (socialedienst@puursam.be of 03 270 27 70)

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. De OCMW-voorzitter beslist of je dringende steun krijgt.

Meebrengen

  • ​identiteitskaart

  • bewijs van financiële situatie: inkomsten, uitgaven, schulden

  • bewijs van eenmalig of dringend tekort

Contactinformatie