Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

​​Heb je geen wettig​ verblijfsstatuut en heb je dringend medische zorgen nodig? Dan betaalt het OCMW jouw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België.

  • Je hebt dringend medische zorgen nodig.

  • Je verblijft op het grondgebied van het OCMW.

  • Je bent behoeftig.

Procedure

  1. ​Dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing.

Meebrengen

  • ​bewijs van identiteit

  • bewijs van dringende medische hulp

  • bewijs van financiële situatie

Contactinformatie