Equivalent leefloon

​​Heb je geen recht op een leefloon? Maar zit je wel in een vergelijkbare noodsituatie? Vraag dan een equivalent leefloon aan bij het OCMW.​

Voorwaarden

 • Je verblijft in Puurs-Sint-Amands.

 • Je hebt een geldige verblijfsvergunning.

 • Je voldoet niet aan de voorwaarden voor het leefloon, maar je bevindt je in een vergelijkbare noodsituatie.

 • Je bent behoeftig.

Procedure

 1. Dien je aanvraag in bij de sociale d​ienst​ van het OCMW.

 2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

 3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een equivalent leefloon krijgt.

Meebrengen

 • ​identiteitskaart

 • bewijs van inkomsten van jezelf en je gezinsleden of personen met wie je samenwoont.

 • bewijs van spaargelden van jezelf en je gezinsleden of personen met wie je samenwoont.

 • bewijs van uitgaven van jezelf en je gezinsleden of personen met wie je samenwoont.

Contactinformatie