Fietsstraten

Nu bekijken
Bekijk onze fietsstraten op de kaart.

In de gemeente zijn er verschillende fietszones. Daarmee willen we inzetten op een veiligere verkeersituatie voor fietsers. De veiligheid van de fietsers krijgt dan ook onze topprioriteit. Het bestuur wil zo inwoners ook stimuleren om meer de fiets te nemen. Want dat is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook voor het klimaat.  

Wat is een fietszone? 

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten.
Welke regels gelden daar?

 • Het is voor gemotoriseerde voertuigen verboden om fietsers in te halen.
 • De maximale snelheid bedraagt 30 kilometer per uur.

Een verkeersbord maakt duidelijk waar de fietszone begint en eindigt

Waar?

Sint-Amands Centrum (bekijk de kaart)

De fietszone in Sint-Aamands telt dertien straten:

 • Dam
 • Hekkestraat
 • Borgstraat
 • Livien Van der Looystraat
 • Romain Steppestraat
 • Oude Kerkstraat
 • Kaai
 • Jan Van Droogenbroeckstraat
 • Kerkhofdries
 • Emmanuel Rollierstraat
 • een deel van de Buisstraat
 • een deel van de Emile Verhaerenstraat
 • een deel van de Stenenmolenlaan


Puurs Centrum (Bekijk de kaart)

De fietszone in Puurs centrum telt twaalf straten:

 • Botermarkt
 • Heilig Hartplaats
 • Kerkplein
 • Reststraat
 • Beiaardhof
 • Palingstraat (vanaf kruispunt Hondsmarkt richting Dorpshart)
 • Dorpshart
 • Hoogstraat
 • W. De Vochtstraat
 • Stationsstraat
 • Seinhuiskaai
 • F. De Bondtstraat


In een fietszone nemen we zo veel mogelijk hindernissen weg voor fietsers. 

Ruisbroek en Kalfort

Naast de grotere fietszones in Puurs en Sint-Amands zijn er nog twee losse fietsstraten: Kalfortdorp in Kalfort en Sauvegardestraat in Ruisbroek. Ook hier geldt voor gemotoriseerde voertuigen een inhaalverbod en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur.
Op termijn komen alle woonkernen aan bod.


Contactinformatie