Fietsstraten

de informatie over de verschillende fietszones.

‚Äč

Sinds begin mei 2022 is er een fietszone in Puurs-centrum. Daarmee willen we inzetten op een veiligere verkeersituatie voor fietsers. De veiligheid van de fietsers krijgt dan ook onze topprioriteit. Het bestuur wil zo inwoners ook stimuleren om meer de fiets te nemen. Want dat is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook voor het klimaat.  

Wat is een fietszone? 

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten.
Welke regels gelden daar?

 • Het is voor gemotoriseerde voertuigen verboden om fietsers in te halen.
 • De maximale snelheid bedraagt 30 kilometer per uur.

Een verkeersbord maakt duidelijk waar de fietszone begint en eindigt

 

Waar?

De fietszone in Puurs centrum telt twaalf straten:

 • Botermarkt

 • Heilig Hartplaats

 • Kerkplein

 • Reststraat

 • Beiaardhof

 • Palingstraat (vanaf kruispunt Hondsmarkt richting Dorpshart)

 • Dorpshart

 • Hoogstraat

 • W. De Vochtstraat

 • Stationsstraat

 • Seinhuiskaai

 • F. De Bondtstraat

 

In een fietszone nemen we zo veel mogelijk hindernissen weg voor de fietsers. Aan enkele parkeerplaatsen in de Hoogstraat stonden auto's gedeeltelijk op straat, wat niet veilig is voor fietsers. Daarom verdwijnen deze parkeerplaatsen. Andere parkeerplaatsen in de fietszone blijven wel behouden.

Naast de fietszone in Puurs-centrum zijn er nog twee fietsstraten: Kalfortdorp in Kalfort en Sauvegardestraat in Ruisbroek. Ook hier geldt voor gemotoriseerde voertuigen een inhaalverbod en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur.
Op termijn komen alle woonkernen aan bod.

Mobiliteitsstudie 

Deze fietszone en de daarbij horende ingrepen komen er op basis van een mobiliteitsstudie van het studiebureau Antea. Op basis van deze studie werden de keuzes weloverwogen genomen.


Contactinformatie