Flankerend onderwijsbeleid

​​​​​​​De gemeente Puurs-Sint-Amands ondersteunt de lokale scholen​ bij niet-onderwijsgebonden activiteiten met flankerende maatregelen. 

Die ondersteuning gebeurt op verschillende vlakken:

 • financieel

 • organisatorisch

 • materieel

 • inhoudelijk

En op verschillende manieren:

1. Scholenoverleg

Drie keer per schooljaar organiseert de gemeente een overleg met de:

 • bevoegde schepen

 • ambtenaar flankerend onderwijsbeleid

 • directies van de verschillende kleuter- en lagere scholen

Met de middelbare scholen gebeurt het overleg ad-hoc.


2. Subsidie flankerend onderwijs

Kleuter- en lagere scholen ontvangen jaarlijks voor iedere leerling een financiële toelage. 

3. Gratis busvervoer basisonderwijs

 • voor bibliotheekbezoeken

4. Acties voor een veiligere schoolomgeving

De gemeente Puurs-Sint-Amands sluit een convenant af met:

 • basisscholen

 • lokale politie

 • Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Samen streven ze naar:

 • een verhoogde veiligheid in de schoolomgeving

 • een veilige weg van en naar school

Procedure

De dienst Samenleven contacteert en informeert de scholen over:

 • scholenoverleg

 • toelage flankerend onderwijs

 • convenant 'Veilige schoolomgeving'