Flankerend onderwijsbeleid

​​​De gemeente Puurs-Sint-Amands laat de lokale scholen niet in de kou staan. En ondersteunt hen bij niet-onderwijsgebonden activiteiten met flankerende maatregelen. 

Die ondersteuning gebeurt op verschillende vlakken:

 • financieel
 • organisatorisch
 • materieel
 • inhoudelijk

En op verschillende manieren:

1. Scholenoverleg

Drie keer per schooljaar organiseert de gemeente een overleg met de:

 • bevoegde schepen
 • ambtenaar flankerend onderwijsbeleid
 • directies van de verschillende kleuter- en lagere scholen
Met de middelbare scholen gebeurt het overleg ad-hoc.

2. Subsidie flankerend onderwijs

Kleuter- en lagere scholen ontvangen jaarlijks voor iedere leerling een financiële toelage. 

3. Gratis busvervoer basisonderwijs

 • voor bibliotheekbezoeken
 • voor andere ritten binnen de gemeentegrenzen: als de gemeentebus beschikbaar is

4. Acties voor een veiligere schoolomgeving

De gemeente Puurs-Sint-Amands sluit een convenant af met:

 • basisscholen
 • lokale politie
Samen streven ze naar:
 • een verhoogde veiligheid in de schoolomgeving
 • een veilige weg van en naar school

VoorwaardenProcedure

De dienst Samenleven contacteert en informeert de scholen over:

 • scholenoverleg
 • subsidiëring flankerend onderwijs
 • convenant 'Veilige schoolomgeving' 
Wil je een busrit binnen de gemeentegrenzen aanvragen? Vul dan het webformulier in.

Meer info?

Contactformulier