Geboorte- en adoptiepremie

​De gemeente voorziet in een geboorte- of adoptiepremie. Deze premie is een financiële ondersteuning/tegemoetkoming bij een geboorte of adoptie, bovenop de premies die door andere instellingen wordt toegekend (bv. mutualiteit).

Voorwaarden

​De premie geldt voor inwoners van de gemeente Puurs-Sint-Amands bij de geboorte van een kind of de volle adoptie van een minderjarig kind.

  • De ouder(s) moet(en) ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente Puurs-Sint-Amands op de dag van de geboorte.
  • Het kind wordt bij de ouder(s) ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente Puurs-Sint-Amands.
  • De premie wordt per kind slechts één keer toegekend.


Procedure

§1. Bij geboorte:

Op basis van een geboorteaangifte in de gemeente Puurs-Sint-Amands of op basis van de kennisgeving van andere gemeenten of steden van een geboorte, wordt de ouder(s) per brief verwittigd dat de P-bonnen afgehaald mogen worden. Deze brief wordt eenmalig verzonden naar het domicilieadres van de ouder(s). De P-bonnen worden afgehaald aan het onthaal van het gemeentehuis te Puurs-Sint-Amands, binnen de openingsuren. De ouder(s) kan(kunnen) per brief of per e-mail gericht aan de dienst burgerzaken verzoeken om de P-bonnen af te halen aan het onthaal van het oud-gemeentehuis van Sint-Amands. 

§2.    Bij adoptie:

Na ontvangst en overschrijving van het adoptievonnis wordt(worden) de adoptieouder(s) verwittigd dat de P-bonnen afgehaald mogen worden. Deze brief wordt eenmalig verzonden naar het domicilieadres van de adoptieouder(s). De P-bonnen worden afgehaald aan het onthaal van het gemeentehuis te Puurs-Sint-Amands, binnen de openingsuren. De adoptieouder(s) kan(kunnen) per brief of per e-mail gericht aan de dienst burgerzaken verzoeken om de P-bonnen af te halen aan het onthaal van het oud-gemeentehuis van Sint-Amands.


Meebrengen

​De geboorteaangifte of het adoptievonnis.

Bedrag

​De premie bedraagt 50 euro per kind en wordt uitbetaald in de vorm van P-bonnen.

Regelgeving

Contactinformatie