Gedeeld verblijf

​​​​Als de ouders van een minderjarig kind uit elkaar gaan, dan wordt de minderjarige ingeschreven op het adres waar hij altijd of grotendeels verblijft.

Verblijft de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd bij de andere ouder (de huisvesting verlenende ouder)? Dan is het mogelijk om dit te vermelden in het dossier van de minderjarige.

Procedure

Wil je gebruik maken van de maatregel gedeeld verblijf? Dan neem je als huisvestiging verlenende ouder persoonlijk contact op met de dienst Burgerzaken van je woonplaats:
  • ​Dien het verzoek in op basis van een gerechterlijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. 
  • Is er geen schriftelijke toestemming? Dan moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.
  • Er zijn geen specifieke formulieren voor de aangifte of de ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt ook niet vermeld op attesten of identiteitsdocumenten.

Meebrengen

  • Een gerechtelijke beslissing (vonnis) waarin de huisvesting en het verblijf van de minderjarige duidelijk vermeld staat.
  • Of een gezamenlijk akkoord tussen de ouders, met duidelijke vermelding van de huisvesting en het verblijf van de minderjarige, en een kopie van de eID van de andere ouder.
  • Of een toestemming van de andere ouder met duidelijke vermelding over de huisvesting en het verblijf van de minderjarige, en een kopie van de eID van de andere ouder.​​

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Contactinformatie