Gezinszorg

Vind je het moeilijk om je huishouden in je eentje te regelen? Maar blijf je toch graag thuis wonen? Dan kun je een beroep doen op gezinszorg voor:

 • verzorging en hulp in het huishouden
 • zorg voor je zieke of gehandicapte partner
 • ondersteuning als je - ondanks een beperking - zelfstandig thuis wilt blijven wonen
 • tijdelijke hulp na een opname in het ziekenhuis, door een ongeval of omdat je familie/mantelzorger afwezig is
 • ondersteuning in de zorg voor een kind met een beperking
 • zorg na bevalling

De verzorgende biedt naargelang de vraag één of meerdere keren per week hulp. Heb je hoofdzakelijk poetshulp nodig? Dan hebben wij poetsdienst vanuit het lokaal bestuur.

Heb je een toenemende zorgbehoefte? Dan kunnen we in overleg dienstverlening buiten de normale werkweek organiseren. Voor nachtzorg werken we samen met Nachtzorg Mechelen. Bij acute zorgnood kunnen we snel hulp bieden voor een periode van maximaal 14 dagen. Ondertussen zoeken we in overleg naar een gepaste definitieve oplossing. 

Voorwaarden

 • Je bent inwoner van Puurs-Sint-Amands.
 • Je hebt nood aan zorg en ondersteuning.
 • Je leeftijd speel geen rol. 

Procedure

 • Plaats je aanvraag via het Sociaal Huis of via de lokale dienstencentra. Dit doe je mondeling, telefonisch of via e-mail.
 • De teamverantwoordelijke van de gezinszorg komt langs voor een huisbezoek. Pas dan kunnen we gezinshulp opstarten. 

Meebrengen

Voor je dossier hebben we volgende gegevens nodig:
 • je eID
 • een klevertje van de mutualiteit
 • een bewijs van je inkomen (netto-inkomen van de laatste drie maanden of indien je nog werkt en geen vervangingsinkomen ontvangt het recentse aanslagbiljet personenbelasting)

Bedrag

​Het uurtarief voor gezinszorg hangt af van het gezinsinkomen en de zorgbehoevendheid. En wordt berekend aan de hand van een uniforme bijdrageschaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor acute zorg is er een vaste prijs van maximaal 7,58 euro per uur (bij verhoogde tegemoetkoming: 4,55 euro per uur)

Regelgeving

Bijkomende informatie

​De dienst gezinszorg werkt met deskundig opgeleide verzorgenden. De verzorgende komt aan huis en helpt je met:

 • huishoudelijke taken zoals maaltijden bereiden, was en strijk en dagelijks onderhoud van de woning
 • verzorgende taken zoals hygiënische zorgen en kraamzorg
 • ondersteuning bij moeilijke momenten, boodschappen of administratie
 • begeleiding bij consultaties of onderzoeken 

Contactinformatie