Inzameling groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)

3
jan
2024
gft-afval

De mogelijkheid om groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden is vanaf 1 januari 2024 in heel Vlaanderen een verplichting. IVAREM gaat haar tien partnergemeenten hierin ondersteunen en ontzorgen. Omdat dit logistiek een hele organisatie vereist, heeft IVAREM uitstel gekregen tot 1 januari 2026 om zich hier optimaal naar te organiseren. Over de exacte uitrol zal nog uitgebreid worden gecommuniceerd.

In Puurs-Sint-Amands zal je dus vanaf 1 januari 2026 je groente-, fruit- en tuinafval (gft)-afval gescheiden kunnen aanbieden. Door deze inzameling van gft-afval verdwijnt het organisch materiaal uit het restafval waardoor men het duurzaam kan verwerken. Hiermee wil Vlaanderen meewerken aan het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie en het nastreven van de doelen van het Lokaal Materialenplan van OVAM.

Stand van zaken

De intercommunale IVAREM zal instaan voor de organisatie om de 120.000 gezinnen in haar regio te voorzien van gft-containers en de ophaling te coördineren. Aangezien dit een logistieke uitdaging is om extra vrachtwagens en personeel aan te werven, heeft IVAREM uitstel gekregen om niet in 2024, maar ten laatste in 2026 te starten met de ophaling van gft-afval in haar regio. Van zodra de inzamelmethode, de inzamelfrequentie en de tarieven vastgelegd zijn, voorziet IVAREM de opstart. De verdeling van de gft-containers zal wellicht in het najaar van 2025 plaatsvinden in onze gemeente.

Tot dan moedigen we je aan om je gft-afval thuis te composteren indien mogelijk, op een composthoop of in een wormenbak. Is dat niet mogelijk, dan kan je je groenten-en fruitresten nog in de restafvalzak meegeven. Tuinafval kan je gratis binnenbrengen in het containerpark.

Voor bedrijven geldt dit uitstel niet. Bedrijven dienen vanaf 2024 voor hun gft-afval een contract met een privé-inzamelaar voor te kunnen leggen.

Meer info: www.ivarem.be

Meer info?

Contactformulier