Hemelwater- en droogteplan

Periodes van te veel water wisselen af met periodes van te weinig water. Op beide situaties moeten we beter voorbereid zijn. Daarom goten we onze aanpak in een hemelwater- en droogteplan, samen met rioolbeheerder Pidpa. Want elke druppel télt. 

Waarom?

De opwarming van de aarde heeft een invloed op de neerslag die valt. In de winter krijgen we meer regen, in de zomer minder. Na natte periodes kunnen dus langere periodes van droogte volgen. En als het dan toch regent, kan dat intens zijn waardoor het water niet tijdig weg kan en overlast veroorzaakt.

Dit zijn onze uitdagingen:

 • We moeten de negatieve gevolgen van overstromingen verminderen.
 • We moeten de negatieve gevolgen van droogte verminderen en de daling van het grondwaterniveau tegengaan.
 • We moeten de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren.

Hoe?

De Vlaamse Overheid lanceerde Blue Deal, een ambitieus programma om de droogteproblematiek in Vlaanderen aan te pakken. Eén van de acties: de opmaak van gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen. Vanaf eind 2024 moet je dat hebben, wil je als gemeente nog in aanmerking komen voor subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Ons hemelwater- en droogteplan is natuurlijk afgestemd op de provinciale en Vlaamse aanpak. Hoe stelden we het op?

 • We deden een analyse van de omgeving – Onze gemeente telt heel wat zand- en leemgronden, kampt met veel verharding, heeft enkele overstromingsgevoelige waterlopen, … Anderzijds hebben we meer rioleringen dan het Vlaamse gemiddelde.
 • We ontwikkelden een visie – Waar liggen onze kansen voor ontharding, regenwater(her)gebruik, infiltratie, buffering, vertraagde afvoer, …?
 • We maakten een actieplan – Welke ingrepen zullen we zelf doen en wat kunnen ándere betrokkenen doen (inwoners, bedrijven, landbouwers, waterloopbeheerders,…)?

Welke acties?

De waterproblematiek aanpakken doen we samen.

 • Ons lokaal bestuur
  Bij ál onze nieuwe projecten staat het klimaat voorop. In onze masterplannen voor de vernieuwing van onze dorpskernen voorzien we bijvoorbeeld voldoende groene zones en meer ruimte voor water. En bij de heraanleg van wegen wordt maximaal ingezet op gescheiden riolering met uitbouw van baangrachten en buffers.
 • Jij
  Wat dacht je ervan om een hemelwaterput te plaatsen, een wadi aan te leggen of een regenwaterton te zetten? Voor sommige zaken krijg je premies en subsidies: ontdek er alles over op www.puurs-sint-amands.be/premies-en-subsidies. Trouwens, ook bedrijven en scholen mogen hier het goede voorbeeld geven.
 • Landbouwers
  Wist je dat er technieken zijn om water op te vangen? Mits onderling overleg kunnen bijvoorbeeld stuwen in de gracht worden geplaatst, zodat het water daarin langer blijft staan.

Het volledige plan inkijken?

De gemeenteraad keurde het hemelwater- en droogteplan goed op 16 oktober 2023.  Bekijk het hemelwater- en droogteplan