Hoe voelen 60-plussers zich in onze gemeente?

4
mrt
2024
Hoe voelen 60-plussers zich in onze gemeente?

Een derde van onze inwoners is minstens zestig jaar. Deze grote doelgroep verdient dan ook veel aandacht in ons beleid. Om dat af te stemmen op hun noden, moeten we die natuurlijk eerst kénnen. Daarom brachten we ze in kaart via een onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Tijd voor de resultaten!

 

Wie zijn onze 60-plussers?

In Puurs-Sint-Amands wonen zo’n 7.800 60-plussers. De verdeling per leeftijdscategorie ziet er zo uit:

  • 60-69 jaar: 3.500 inwoners
  • 70-79 jaar: 2.537 inwoners
  • 80 jaar en ouder: 1.819 inwoners

Leuk om te weten: onze gemeente telt acht 100-plussers waarvan de oudste 105 jaar is!

Geëngageerd?

Onze 60-plussers staan klaar voor anderen. Want 40% let op de kleinkinderen, 29% doet vrijwilligerswerk en meerdere 60-plussers zetten zich ook in als mantelzorger. Bovendien is de helft van onze 60-plussers lid van een vereniging!

Oud is niet … out

Het grote engagement van onze 60-plussers bewijst dat ‘oud’ zeker niet ‘out’ betekent. In onze maatschappij leeft nog te vaak het beeld dat senioren niet erg actief zijn. Maar het tegendeel is waar: onze 60-plussers zijn bezige bijen.

Actief?

Zijn onze 60-plussers niet voor een ander in de weer? Dan vullen ze hun vrije tijd met toffe activiteiten. Vooral wandelen en fietsen zijn favoriete bezigheden, net als uit eten gaan en shoppen. Zo’n 40% leest boeken (en 83% dit PSSST-magazine!). En 20% houdt van kaarten en gezelschapspelletjes.

Gezond?

Met het ouder worden komt ook de staat van de gezondheid meer op de voorgrond. En daar hebben we goed nieuws, want de meerderheid van onze 60-plussers verkeert in een goede gezondheid. Dat maakt dat ze nog zelfredzaam zijn en maar weinig hulp nodig hebben bij hun persoonlijke zorg voor bijvoorbeeld wassen en aankleden. In het dagelijkse leven kunnen ze wel rekenen op poetshulp (44%), hun partner (43%) en hun kinderen (41%).

Alert zijn voor eenzaamheid

Hoewel onze 60-plussers doorgaans hun plan trekken, zeggen ze wel nood te hebben aan sociale contacten. Dat is helaas niet altijd het geval. Zo’n 10% geeft aan zich ernstig eenzaam te voelen. In de categorie van 70-jarigen tot 79-jarigen is dat zelfs 15%. Ook opvallend: 12,7% van de deelnemers zegt in noodgevallen bij niemand terecht te kunnen.

Digitaal?

De meerderheid van onze 60-plussers heeft de digitale trein niet gemist. Liefst 72% gebruikt dagelijks internet. Vooral om mails te verzenden en ontvangen en om iets op te zoeken. Zo’n 70% gebruikt internet om contact te houden met de (klein)kinderen en bijna 50% om overheidszaken te regelen. Wat opvalt, is dat de digitalisering veel minder ingeburgerd is bij 80-plussers.

ouderenbehoefteonderzoek, infographic gebruik digitale toestellen

 

Wat vinden ze van ons?

Pluspunten

Onze gemeente krijgt een goed rapport van de 60-plussers. Ze wonen graag in Puurs-Sint-Amands en zijn zeer tevreden over onze gemeentelijke dienstverlening en lokale dienstencentra.

 

Werkpunten

Mobiliteit

Volgens de 60-plussers kan de mobiliteit in onze gemeente beter. De meerderheid vindt dat het verkeer te druk is, waardoor ook de verkeersveiligheid voor verbetering vatbaar is. En 21% geeft aan dat er een tekort is aan openbaar vervoer.

ouderenbehoefteonderzoek, eigen vervoer in functie van leeftijdsklasse

Woonomgeving

Een leeftijdsvriendelijke buurt schept kansen om actief ouder te worden. Wat kan daar beter? 58% ervaart te veel verkeersdrukte in z’n buurt. 30% vindt dat er te weinig voorzieningen zijn zoals een bankkantoor en kruidenierszaak. En 24% heeft weinig kennissen in de eigen omgeving, wat vereenzaming in de hand kan werken. Op vlak van buurtwerking ligt er dus nog heel wat potentieel.

ouderenbehoefteonderzoek, welke voorzieningen missen onze ouderen

Aangepaste woning

De meeste 60-plussers willen in hun eigen woning blijven, maar die is vaak niet aangepast aan hun leeftijd. In de categorie 80-jarigen tot 89-jarigen woont 26,2% ernstig onaangepast, in de categorie 60-jarigen tot 69-jarigen zelfs 40,8%. Bij die laatste groep is 40% wel bereid om aanpassingen te doen. Dat enthousiasme loopt terug zodra de leeftijd van 70 jaar bereikt is.

 

En nu?

Het onderzoek bracht ons heel wat inzichten in de behoeften van de 60-plussers. Om die uit te diepen zullen we ook nog gesprekken voeren met 60-plussers. Daarna gaan we aan de slag om ons toekomstig ouderenbeleid uit te stippelen. Wat goed is, willen we behouden. Wat beter kan, moet aangepakt worden. Want iedereen moet kansen krijgen om gezond en actief ouder te worden.

 

Over het onderzoek

Het ouderenbehoeftenonderzoek werd opgesteld door de Vrije Universiteit Brussel – in samenwerking met onze Seniorenraad en onze lokale dienstencentra.

Vrijwilligers gingen bij de 60-plussers thuis langs om de enquête af te nemen. Omdat we ze niet allemáál konden bezoeken, werden ze geselecteerd via een steekproef. Van alle geselecteerden namen er vierhonderd deel. Dat geeft ons een representatief beeld van wat er leeft bij deze doelgroep in onze gemeente.

 

Meer weten over de resultaten?

Meer weten over de resultaten? Het onderzoek leverde een rapport op van vierhonderd pagina’s. In dit magazine staan alleen de grote lijnen. Wil je meer details? Die bundelen we voor jou in een brochure. Je kunt binnenkort een papieren versie ophalen aan de balie van het gemeentehuis, van het Sociaal Huis Puurs en van het oud-gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands. Ook in dienstencentra de Nieuwe Ark en Paepenheide zal de brochure voor je klaarliggen. 
Download de brochure

 

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.