Hulpverleningszone Rivierenland

Voor sommige  interventies is het retributiereglement van de hulpverleningszone van toepassing.

De brandweer bestrijdt  niet alleen vuur, maar zet zich ook in om branden te voorkomen. Dit door specifieke preventieacties te organiseren en door toezicht op de brandveiligheid in gebouwen, bedrijven en buurten te houden. De brandweer vervult ook een centrale rol wanneer het rampenplan in werking treedt.‚Äč

Regelgeving