Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

​​​​Reis je met een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar en ingeschreven in de bevolkingsregisters, naar een land waar een paspoort niet vereist is? Dan heb je voor dat kind een geldig identiteitsbewijs nodig. Dat bewijst vermeldt:

  • de identeitsgegevens
  • de afstamming
  • de naam
  • het adres
  • het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood

Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag die van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Voorwaarden

​Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Belgische kinderen jonger dan 12 jaar hebben een Kids-ID nodig om naar het buitenland te reizen.

Procedure

​De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, zodat we de foto kunnen vergelijken. 

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur (2 jaar)
  • bij verandering van verblijfplaats of adres
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • vanaf 12 jaar

Meebrengen

Bedrag

​1 euro

Aandachtspunten

​Het kind is zelf houder van het identiteitsdocument. Verblijft het kind tijdelijk bij de andere ouder? Dan moet hij het document meenemen. 

Bijkomende informatie

Contactinformatie