Inbuizen baangracht

​​​​Wil je een deel van een baangracht inbuizen of overwelven? Bijvoorbeeld om een perceel of bouwgrond vlot bereikbaar te maken? Neem dan contact op met de technische dienst.

Voorwaarden

De gemeente keurt principieel alle overwelvingen kleiner of gelijk aan 6 meter goed op voorwaarde dat er voor het perceel geen andere overwelvingen bestaan of werden aangevraagd.​

Voor kmo-zones en industriezones keurt de gemeente overwelvingen tot maximaal 8 meter principieel goed.

Bedraagt de straatbreedte van het perceel 22 meter of meer? Dan keurt de gemeente ​​aanvragen voor een dubble op- en afrit principieel goed op voorwaarde dat:
 • de individuele lengte van de overwelving de 5 meter niet overschrijdt.
 • d​e overwelvingen aansluiten op de buitengrenzen van de percelen.​​​
Voor kmo-zones en industriezones keurt de gemeente overwelvingen tot maximaal 8 meter principieel goed.

Wil je een overwelving plaatsen met een andere lengte? Dien dan een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Het college laat zich adviseren door de gemeentelijke expert rioleringen en waterlopen en neemt daarna een gemotiveerde beslissing.

Let op: de volledige overwelving bij aangrenzende percelen is geen reden tot een uitgebreide of volledige overwelving bij een perceel.

Procedure

 • ​Je dient je aanvraa​g​ in bij de technische dienst.
 • Een medewerker van de technische dienst contacteert je om een plaatsbezoek vast te leggen en afspraken te maken over:

  • timing
  • locatie
  • vergoeding
 • ​ Op basis van de afspraken buist de technische dienst een beperkt deel van de baangracht in.

Bedrag

Regelgeving

Contactinformatie