​De inschrijfperiode voor het schooljaar 2023-2024 is momenteel verlopen. Wanneer de aanmeldingsdata voor het schooljaar 2024-2025 bekend zijn, kan je deze hier terugvinden.

Inschrijven buitengewoon basisonderwijs

​Net zoals voor het gewone basisonderwijs wordt er ook voor het buitengewoon onderwijs vanaf schooljaar 2023-2024 gewerkt met een digitale aanmeldprocedure voorafgaand aan de inschrijving.

In Puurs-Sint-Amands is er slechts één school voor buitengewoon basisonderwijs, De Wissel.

Voorwaarden

​Wie moet zich aanmelden?

Alle kinderen die al op school zitten en ook volgend schooljaar in dezelfde school willen blijven, moeten zich NIET aanmelden.
Is je kind geboren in 2021 of wil je kind van school veranderen dan moet je je WEL aanmelden. 


Tijdslijn van de aanmeldingen en inschrijvingen

 • Broers/zussen en kinderen van personeelsleden hebben voorrang.
 • De aanmeldingen voor alle andere kinderen starten op dinsdag 28 februari om 10u. De aanmeldperiode loopt tot en met vrijdag 21 april om 15u. Het tijdstip waarop je de aanmelding doet heeft geen invloed op de rangorde van inschrijving of de wachtlijst!
 • Of je kind een plaats toegewezen krijgt en in welke school, verneem je op donderdag 27 april.
 • Vervolgens heb je vanaf dinsdag 2 mei tot en met vrijdag 26 mei de tijd om je toewijzing om te zetten in een inschrijving. 
 • Opgelet: je dient hiervoor een voorlopig overstapformulier of verslag van het CLB mee te brengen.
 • Kreeg je geen school toegewezen of heb je je kind niet aangemeld, dan kun je je kind vanaf dinsdag 30 mei alsnog inschrijven.

Procedure

​Via deze link kan je je kind aanmelden en vind je extra informatie.

Meebrengen

​Heb je bericht gekregen dat je kan inschrijven, vergeet dan niet om deze documenten mee te nemen naar de school:

 • een voorlopig overstapformulier of verslag van het CLB
 • de identiteitskaart van de ouder(s)
 • de identiteitskaart van het kind (of een briefje van de mutualiteit)
 • een attest van hoofdverblijfplaats

Aandachtspunten

​Kan ik ondersteuning krijgen bij het aanmelden?


Ben je minder digitaal vaardig? Raak je niet aangemeld? Ondervind je problemen bij het aanmelden? We ondersteunen je.

 • In de Wissel. Je neemt best vooraf contact op met de school om af te spreken wanneer je kunt langskomen;
 • Heb je hulp nodig bij de inschrijving zelf, dan kun je een afspraak maken met de digicoach.
 • Wie ondersteuning krijgt van een maatschappelijk werker van het lokaal bestuur kan ook bij hem/haar terecht.

Bij het lokaal bestuur staan er openbare computers ter beschikking op volgende locaties: