Inschrijven gewoon basisonderwijs

Er wordt voor het basisonderwijs gewerkt met een digitale aanmeldprocedure voorafgaand aan de inschrijving omdat:

 • op die manier zoveel mogelijk ouders de kans krijgen om hun kind in te schrijven in de school van eerste voorkeur;
 • de scholen wachtrijen aan de schoolpoorten willen voorkomen;
 • de scholen willen vermijden dat ouders hun kinderen in meerdere scholen inschrijven en daardoor andere kinderen verhinderen om in te schrijven;
 • Door te werken met een digitale aanmeldperiode valt de tijdsdruk voor een inschrijving weg.
 • Er wordt een digitaal aanmeldsysteem gebruikt om elk kind evenveel kans te bieden op een inschrijving.

Voorwaarden

Wie moet zich aanmelden?

 • Alle kinderen die al op school zitten en ook volgend schooljaar in die school willen blijven, moeten zich NIET aanmelden.
 • Is je kind geboren in 2022 of wil je kind van school veranderen dan moet je je WEL aanmelden. 

Procedure

Tijdslijn van de aanmeldingen en inschrijvingen

 • De aanmeldingen voor alle kinderen starten op dinsdag 27 februari 2024 om 12u. De aanmeldperiode loopt tot en met dinsdag 19 maart 2024 om 12u. Het tijdstip waarop je de aanmelding doet maakt geen verschil!
 • Of je kind een plaats toegewezen krijgt en in welke school, verneem je op donderdag 18 april 2024 om 9u.
 • Vervolgens heb je van maandag 22 april 2024, 09u tot en met maandag 13 mei 2024, 16u de tijd om je toewijzing om te zetten in een inschrijving. Op welke momenten de school je daarvoor kan ontvangen, staat vermeld in je toewijzingsbericht.
 • Kreeg je geen school toegewezen of heb je je kind niet aangemeld, dan kun je je kind vanaf donderdag 23 mei alsnog inschrijven. Vermoedelijk zal dat niet altijd meer lukken in de school die je verkiest.​

Hoe moet ik mijn kind aanmelden?

Je meldt je kind aan via het digitaal aanmeldsysteem van de basisscholen in Puurs-Sint-Amands. Het systeem is ontwikkeld door de Vlaamse overheid.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • een identiteitskaart en een kaartlezer of toegang tot Itsme;
 • naam, voornaam, geboortedatum en domicilieadres van je kind;
 • Indien je kind recht op voorrang heeft (broer/zus of kind van een personeelslid van de school): het rijksregisternummer van je kind dat de voorrang genereert.

Volgende kinderen worden als een broer of zus beschouwd ("kinderen van dezelfde leefentiteit"):

 • kinderen met twee gemeenschappelijke ouders. Of ze op hetzelfde adres wonen is niet van belang;
 • kinderen met één gemeenschappelijke ouder. Ook hier speelt het geen rol of ze op hetzelfde adres wonen of niet;
 • kinderen met eenzelfde domicilieadres die geen gemeenschappelijke ouder hebben.

Heb je een fout gemaakt? De hele aanmeldperiode kun je zelf je aanmelding aanpassen. Pas wanneer de aanmeldingsprocedure is afgelopen, kun je geen wijzigingen meer aanbrengen. Vanaf dat moment kan dit enkel nog via de helpdesk.

Maakt het uit wanneer ik mijn kind aanmeld? Zolang je je kind aanmeldt tijdens de aanmeldperiode (27 februari 2024 – 19 maart 2024), maakt het tijdstip waarop je de aanmelding doet geen verschil.

Ben je verplicht om meerdere scholen aan te duiden? Neen, dat is geen verplichting. Weet wel dat als je maar één school aanduidt en er in die school geen plaats is, het systeem je geen andere school zal toewijzen en je dus helemaal geen school krijgt toegewezen. Je kunt dan pas inschrijven vanaf de vrije inschrijvingen (23 mei). 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na afloop van de aanmeldingen zal het systeem de vrije plaatsen verdelen. Dat gebeurt als volgt:

 • Alle kinderen worden toegewezen aan de school die ze als eerste voorkeur hebben opgegeven. Het systeem zal een kind nooit toewijzen aan een school die je niet gekozen hebt. Zijn er voldoende plaatsen in die school, dan kunnen alle kinderen een toewijzing krijgen.
 • Kinderen met een broer/zus hebben voorrang in de school waar broer/zus school lopen. Kinderen van personeelsleden krijgen voorrang in de school waar de ouders tewerkgesteld zijn.
 • Zijn er niet voldoende plaatsen in die school, dan zal het systeem alle kinderen rangschikken op basis van de wandelafstand tussen de school en het domicilieadres van het kind. Kinderen die het verst van de school wonen, krijgen dan geen toewijzing. Is de afstand gelijk, dan zal het systeem een toewijzing doen op basis van toeval;
 • Kinderen die niet werden toegewezen in hun school van eerste voorkeur, worden opgenomen in de lijst van hun school van tweede voorkeur waar hetzelfde proces wordt doorlopen.

Er zijn drie mogelijk resultaten:

 • Je kind wordt toegewezen aan je school van eerste voorkeur. Je kunt inschrijven in die school;
 • Je kind is toegewezen aan een school van lagere voorkeur. Je kunt inschrijven in die school. Je staat tegelijk ook op de wachtlijst van de school/scholen van hogere voorkeur. Het is mogelijk dat je later toch nog een plaatsje kunt krijgen in een school van hogere voorkeur. De school zal dan contact met je opnemen.
 • Je kind is in geen enkele school toegewezen. Je kind wordt opgenomen op de wachtlijst van de scholen die je gekozen had. Je kunt pas inschrijven als daar een plaatsje vrijkomt of vanaf 23 mei in een andere school.

Sta je op de wachtlijst, dan behoud je je plaats tot de vijfde schooldag van oktober (voor de instapklas: tot 30 juni 2025).

Wat als ik me niet heb aangemeld?

Als je je kind niet hebt aangemeld, dan kun je inschrijven vanaf 23 mei. De kans bestaat dat dit niet zomaar meer lukt in je voorkeurschool.

Waar houden gescheiden ouders best rekening mee?

In het belang van het kind spreken gescheiden ouders vooraf af in welke school ze hun kind willen aanmelden. Als er geen onderling akkoord gevonden wordt, kan de aanmelding en inschrijving pas rechtsgeldig gebeuren met een uitspraak van de vrederechter. Een kind afwisselend naar de ene en dan weer een andere school sturen is wettelijk niet toegelaten. 

Wat als er een fout gebeurd is, je een klacht hebt …?

Tijdens de aanmeldperiode kun je een fout altijd zelf rechtzetten (vb. verkeerd huisnummer, fout in het e-mailadres …). Als de aanmeldperiode is afgesloten, kun je een fout melden bij de Ombudsdienst Inschrijvingen via odi.aanmeldenbao@sjabi.be (Sjabi+) of odi.aanmeldenbao@rvl.be (GO!)

Heb je vragen bij de toewijzing van je kind? De scholen helpen je graag verder. 

Ben je niet overtuigd en wens je een klacht in te dienen, stuur dan een e-mail naar de Ombudsdienst Inschrijvingen via odi.aanmeldenbao@sjabi.be (Sjabi+) of odi.aanmeldenbao.rvl.be (GO!)

Meebrengen

​Heb je bericht gekregen dat je kan inschrijven, vergeet dan niet om deze documenten mee te nemen naar de school:

 • het toewijzingsbericht
 • de identiteitskaart van de ouder(s)
 • de identiteitskaart van het kind (of een briefje van de mutualiteit)
 • een bewijs van domicilieadres

Regelgeving

Aandachtspunten

Ben je minder digitaal vaardig? Raak je niet aangemeld? Ondervind je problemen bij het aanmelden? Zo kan je ondersteuning krijgen:

 • in de basisscholen. Je neemt best vooraf contact op met de school om af te spreken wanneer je kunt langskomen;
 • bij het lokaal bestuur
  • Heb je hulp nodig bij de inschrijving zelf, dan kun je een afspraak maken met de digicoach.
  • Wie ondersteuning krijgt van een maatschappelijk werker van het OCMW kan ook bij hem/haar terecht.
  • Via de helpdesk van de scholen: helpdesk.aanmeldenbao@sjabi.be of helpdesk.aanmeldenbao@rvl.be.

Wens je gebruik te maken van een openbare computer dan kan je op volgende locaties terecht: