Installatiepremie voor dak- en thuislozen

​​​​Was je dak- of thuisloos? En heb je een woning gevonden? Vraag dan een installatiepremie aan bij het OCMW.

Die premie helpt je om je woning te betrekken en in te richten.

Voorwaarden

 • ​Je ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid: 
  • werkloosheidsvergoeding
  • invaliditeitsuitkering
 • ​Ben je aan het werk? Dan moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
 • Je hebt een woning gevonden en bent dus niet meer dakloos.
  Je bent dakloos als je verblijft​:
  • op straat
  • in een kraakpand
  • in een opvangtehuis
  • bij iemand die je voorlopig ontvangt
  • in de gevangenis
  • in een gemeenschap voor daklozen
 • Je huurt een kamer of appartement of je mag die woning gebruiken als hoofdverblijfplaats. Je woont alleen of samen met personen die je zelf koos.
 • Je ontving nog nooit een installatiepremie.

Bedrag

​​1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'.

Contactinformatie