Jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf Puurs

​​Met ingang van 1 januari 2019 volgt het AGB Puurs, net zoals de andere entiteiten van het fusiebestuur Puurs-Sint-Amands de nieuwe BBC-2020 regelgeving.

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als het meerjarenplan (het éénjarig meerjarenplan 2019 werd vastgesteld door de raad van bestuur op 4/2/2019) en bestaat uit een beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting. Naast de BBC-jaarrekening maakt het AGB ook een vennootschapsrechtelijke jaarrekening die wordt neergelegd bij de balanscentrale van de NBB. Het AGB is ook onderworpen aan de vennootschapsbelasting.​ 

Jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf Puurs 2019 raadplegen.

Regelgeving

Meer info?

Contactformulier