Jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands

​​​​​​Met ingang van 1 januari 2019 volgt het AGB Puurs, net zoals de andere entiteiten van het fusiebestuur Puurs-Sint-Amands de nieuwe BBC-2020 regelgeving.

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als het meerjarenplan en bestaat uit een beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting. Naast de BBC-jaarrekening maakt het AGB ook een vennootschapsrechtelijke jaarrekening die wordt neergelegd bij de balanscentrale van de NBB. Het AGB is ook onderworpen aan de vennootschapsbelasting.​