Jaarrekening gemeente en OCMW

​​​​​​​​​​Op 1 januari 2019 is de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands gestart als pilootgemeente volgens de aangepaste beleids- en beheerscyclus regelgeving. De beleids-en beheerscyclus (BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien en hoe de boekhouding wordt gevoerd.

Nadat de boekhouding werd afgesloten en de nodige controles werden uitgevoerd, heeft de financiële dienst (in samenwerking met het managementteam voor het beleidsmatig luik) het ontwerp van de jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening houdt een beleidsevaluatie in, maar ook een beheers- en controlefunctie. De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en een toelichting.

De besturen die de aangepaste BBC2020-regels versneld toepassen vanaf 2019 maken vanaf het boekjaar 2019 al een geïntegreerde jaarrekening op. De politieke en ambtelijke integratie van gemeente en OCMW vertaalt zich in één jaarrekening voor gemeente en OCMW samen, zowel inhoudelijk als financieel.