Jaarrekening Zorgbedrijf Klein-Brabant

​​​​Tegen uiterlijk 30 juni moet elk bestuur de jaarrekening over het daaraan voorafgaande boekjaar opmaken volgens de structuur van BBC2020. De jaarrekening houdt een beleidsevaluatie in, maar ook een beheers- en controlefunctie. De jaarrekening omvat de volgende documenten: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen (de balans en de staat van opbrengsten en kosten), met de verplichte toelichtingen bij de financiële nota en de samenvatting van de rekeningen.​