Jachtvergunning

De jacht is onderworpen aan strenge regels. Die zorgen ervoor dat de jacht veilig en duurzaam wordt uitgeoefend, met respect voor mens, dier en milieu.

Wil je in Vlaanderen met een vuurwapen gaan jagen? Dan moet je een jachtverlof of jachtvergunning hebben. Dat is voor één jachtseizoen geldig. 

Voorwaarden

  • Je bent minstens 18 jaar op 1 juli van het jaar waarop je het jachtverlof aanvraagt.
  • Je beschikt over een geldig getuigschrift, waaruit blijkt dat je zowel voor het theoretische als het praktische jachtexamen bent geslaagd. Vraag je enkel een verlenging van je huidige jachtverlof aan? Dan hoef je geen getuigschrift meer voor te leggen. 

Procedure

Je vraagt je jachtverlof aan in het arrondissementscommissariaat:

Vlaamse Dienst van de gouverneur Antwerpen
Team jacht
Lange Kievitstraat 111-113 bus 8
2018 Antwerpen
Telefoon 03 224 97 83

Bijkomende informatie

​Wil je meer informatie over het jachtverlof, het jachtexamen, de gewone en bijzondere jacht of de bestrijding van bepaalde wilde dieren? Surf dan naar de website van Natuur en Bos​. En klik in de rubriek Natuurbeleid door naar wildbeheer/jacht.