Kapvergunning gevaarlijke boom

​Dreigt een boom op private eigendom schade te berokkenen aan mensen of gebouwen? Dan kan de burgemeester schriftelijk toelating geven om die bij hoogdringendheid te kappen. 

Voorwaarden

De boom levert direct gevaar op voor:
 • personen
 • eigendommen
 • andere bomen (bijvoorbeeld door een snelvermeerderende ziekte)

Procedure

 • Bomen in een tuin, op minder dan 15 meter van het eigen vergund gebouw:
  • Die mag je zonder toelating kappen, maar zorg dat je voldoet aan de zorgplicht door zelf in de nabijheid streekeigen groen aan te planten die meer geschikt is. 
 • Bomen in een tuin, op meer dan 15 meter van een vergund gebouw, niet meer dan 1 meter omtrek op 1 meter stamhoogte:
  • Die mag je zonder toelating kappen, maar zorg dat je voldoet aan de zorgplicht door zelf in de nabijheid streekeigen groen aan te planten die meer geschikt is. 
 • Bomen in een tuin, op meer dan 15 meter van een vergund gebouw, meer dan 1 m omtrek op 1 m stamhoogte:
  • Breng de milieudienst op de hoogte van je vraag.​ De milieuambtenaar komt zo nodig ter plaatse en stelt eventueel een veiligheidsparameter in.
  • Blijkt de vraag tot kappen terecht? Dan geeft de burgemeester hiertoe schriftelijk toelating.
  • Blijkt de vraag onterecht? Dan kun je een omgevingsvergunning aanvragen. 
 • Bomen in een bos:
  • Dringende kappingen om veiligheidsredenen kun je direct uitvoeren. 
  • Meld dit wel binnen de 24 uur na de kapping bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Bijkomende informatie

Contactinformatie