Kids-ID

​​​​​​​​​​​​​​​​​​De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De kids-ID bevat:

 • alle identiteitsgegevens van het kind 
 • een foto
 • de namen van de ouders
De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en opgeslagen op een elektronische chip.

 
De kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:
 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is. En waar jij als volwassene dus ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt. 
De kids-ID is bovendien heel wat meer dan een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren, ...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Verschillende beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen jonger dan 12 jaar geen documenten mogen ondertekenen.

Een kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De kids-ID blijft geldig tot de vervaldag. Ook als je kind ondertussen 12 jaar is geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige kids-ID hebben, ontvangen pas een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden. Dit gebeurt automatisch. 

De kids-ID hoef je ook niet te vervangen wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind verhuist. 

Voorwaarden

​Als je een kids-ID aanvraagt, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind, pleegouder zijn of de verantwoordelijke van een pleeginstelling. Stiefouders oefenen geen ouderlijk gezag uit over hun minderjarige stiefzoon of -dochter. Zij kunnen dus geen kids-ID aanvragen voor hun stiefkind.
 • Je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Procedure

​Reis je met je kind(eren) naar het buitenland? Dan is een kids-ID verplicht. Volg deze stappen.

1. Aanvraag

Maak een afspraak en ga met je kind(eren) naar het gemeentebestuur waar je kind is ingeschreven en neem desgevallend de vorige Kids-ID mee.  Vraag een kids-ID aan. Wees er wel op tijd bij. Een kids-ID aanmaken duurt 3 tot 4 weken. En in drukke periodes zelfs langer. Heb je de kids-ID sneller nodig? Neem dan contact op met de dienst Burgerzaken en vraag een spoedprocedure aan.  Je ontvangt de kids-ID dan binnen twee of drie werkdagen. Hiervoor rekent de gemeente wel een extra kost aan.

2. Pin- en pukcode

Via de post krijg je volgende codes toegestuurd:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren

3. Afhalen kids-ID

Maak een afspraak voor het ophalen van de kids-ID. Neem zeker bovenstaande codes mee.​ De kids-ID hoort bij het kind en moet, in geval van co-ouderschap, steeds met het kind meegegeven worden!

Meebrengen

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
 • een recente pasfoto van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's

Bedrag

​Normale procedure    7.30 euro
Spoedprocedure​100.80 euro
​spoedprocedure (eID af te halen in Brussel)​136,20 euro
Aandachtspunten

Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​Gebruik hiervoor ons volmachtformulier.​ ​Voeg bij deze volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart (als volmachtgever)!​

Bijkomende informatie

Contactinformatie