Kinderen met specifieke zorgbehoefte

​​​​​​Als je kind een specifieke zorgbehoefte blijkt te hebben, staat je wereld even stil. Je moet dan niet alleen die specifieke behoefte een plaats proberen te geven in je leven en in je gezin, maar ook je weg zoeken in het doolhof van diagnosecentra, therapieën, begeleidingsdiensten, voorzieningen, administratie, … Je wilt immers dat je kind alle kansen krijgt. 

Ook in deze situatie kan je bij Kind en Gezin terecht. Zij bieden ondersteuning en extra zorg tijdens de contactmomenten en verwijzen door naar de juiste instanties.

Op zoek naar inclusieve opvang voor je baby of peuter? Bij onze gemeentelijke voorschoolse opvangdienst De Oogappel​ kan je hiervoor terecht. Neem gerust contact op met de dienstverantwoordelijken. Ook via het Loket Kinderopvang kan je terecht met vragen. Zij bieden een overzicht van de kinderopvang in onze gemeente.

Verder zijn er heel wat organisaties in onze gemeente bezig om het leven voor mensen of kinderen met een beperking en hun naasten zo aangenaam mogelijk te maken. Je kan een overzicht vinden via de sociale kaart van Vlaanderen. Je vult dan 'personen met een beperking' in, alsook selecteer je onze gemeente.


Contactinformatie