Lokaal overleg kinderopvang

​​​​​​​​​Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad. Dit orgaan brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is:

  • lokaal bestuur
  • scholen
  • kinderopvanginitiatieven
  • andere belanghebbenden
Het lokale netwerk adviseert het:
  • ​lokaal bestuur over het beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente
  • college van burgemeester en schepenen over specifieke zaken binnen het thema kinderopvang
De gemeente Puurs-Sint-Amands organiseert minimum één keer per jaar een LOK.

Voorwaarden

De gemeenteraad bepaalt de structuur van het LOK en het college van burgemeester en schepenen legt de concrete samenstelling vast.

Ben je nauw betrokken bij de opvang van jonge kinderen en wil je deelnemen aan het LOK? Neem dan contact op met de dienst Samenleven.

Regelgeving