Mantenhof

Wat?

In 2011 realiseerden we - samen met een aantal private partners - de eerste delen van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Dorpshart:
- de aanleg van het Dorpshart
- verschillende bouwprojecten
- de ondergrondse garage. 

De laatste realisatie binnen dit RUP Dorpshart is het binnengebied grenzend aan de Dorpsharttuin. Dit binnengebied krijgt de naam Mantenhof

Overzicht werken Mantenhof


Mantenhof

De weg in het binnengebied krijgt de naam Mantenhof. Aan deze weg worden verschillende bouwprojecten gerealiseerd. 

  • Bouwproject A

Deze privé-werf, grenzend aan de tuin van Hoogstraat 78, wordt momenteel uitgevoerd door bouwbedrijf Van Wezemael nv. Voor het bouwverlof (midden juli) gaan hier nog graafwerken plaatsvinden die voor overlast kunnen zorgen. 

  • Bouwproject B

Ter hoogte van de garages komt een tweede private bouwproject (appartement en woningen).
Exacte plannen zijn nog niet gekend. De aanvraag voor de vergunning kan pas gebeuren na de omgevingsaanvraag van het Mantenhof. Toegang voor de wagens is via de Palingstraat naar de bestaande ondergrondse parking. Er is geen doorgaand verkeer bovengronds mogelijk.

  • Bouwproject C

De gemeente brengt in het najaar nog twee bouwgronden op de markt. We hebben dus nog geen zicht op de verdere timing van deze bouwprojecten. Deze kleinschalige bouwvolumes bestaan uit een gelijkvloers en een kleinere bovenverdieping, we spreken dus over anderhalve bouwlaag. 

De ontwikkeling van het binnengebied grenzend aan de Dorpsharttuin voeren we uit in verschillende fases

Overzicht werken Mantenhof

Toegankelijkheid

Om deze nieuwe wooneenheden, een aantal bestaande eigendommen, garages en het parkgebied toegankelijk te houden, voorzien we volgende toegangen:

  • Eeuwfeeststraat 11/13 toegang naar garages van woningen Eeuwfeeststraat.
  • Eeuwfeeststraat 27/31 toegang naar parkgebied, Mantenhof en bouwproject A en C.
  • Kerkhofstraat 22 (vroegere kerkwegel, toegang zachte weggebruiker).
  • Toegang Palingstraat voor de ondergrondse parking bouwproject B.

Vanuit het Dorpshart/Palingstraat is er geen rechtstreekse doorgang naar de Eeuwfeeststraat voor gemotoriseerd verkeer. 

Voor de werkzone van de weg en openbare ruimte werd de grondkwaliteit al gecontroleerd en het grondwaterniveau bepaald. Er gebeurde ook voldoende archeologisch onderzoek op het centrale grasplein. 

We plannen de wegeniswerken, samen met de aanleg van riolering en de nutsvoorzieningen, vanaf november 2021. De voorziene wegen leggen we eerst aan met een voorlopige asfaltlaag tot de bouwprojecten gerealiseerd zijn. Dan vervangen we de tijdelijke asfalt laag door een definitieve verharding. 

Hinder

Een aantal werken verlopen gelijktijdig. Samen met de aannemers proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Volledig vermijden is echter onmogelijk. Onder hinder verstaan we lawaai, stof, werfverkeer, tijdelijk een moeilijke of onmogelijke toegang naar bestaande garages of poortjes. 

  • We maken afspraken met de aannemers o.a. over de werfinrichting en werkuren. Verloopt de werf niet volgens afspraak? Dan kunnen we ons voor private werken baseren op het politiereglement. Werken op het openbaar domein in opdracht van de gemeente, neemt de gemeentelijke projectleider op.
  • Leveringen van materiaal gebeuren vaak buiten de klassieke werkuren. We accepteren leveringen vanaf 6u ’s morgens.  
  • De basistoegang zal via Eeuwfeeststraat 27/31 gebeuren. We bekijken per werf of we beter één van de andere toegangen kunnen inschakelen. 

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.