Mantenhof

Wat?

In 2011 realiseerden we - samen met een aantal private partners - de eerste delen van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Dorpshart:
- de aanleg van het Dorpshart
- verschillende bouwprojecten
- de ondergrondse garage. 

De laatste realisatie binnen dit RUP Dorpshart is het binnengebied grenzend aan de Dorpsharttuin. Dit binnengebied krijgt de naam Mantenhof

Plan Mantenhof


Mantenhof

De wegen in het binnengebied krijgen de namen Kaatsplein en Mantenhof. Aan deze wegen worden verschillende bouwprojecten gerealiseerd. 

  • Bouwproject A en B

Ter hoogte van de garages komt een privaat bouwproject (appartement en woningen).
De vergunning is afgeleverd. Toegang voor de wagens van de bewoners zal lopen via de Palingstraat naar de bestaande ondergrondse parking. Er is geen doorgaand verkeer bovengronds mogelijk.

  • Bouwprojecten C

De gemeente bracht in het najaar 2021 twee bouwgronden op de markt. Deze zijn nu verkocht aan een private ontwikkelaar. 

We hebben geen zicht op de verdere timing van deze private bouwprojecten. 

Wegenwerken

Aannemer REGA heeft intussen de werken afgerond. Het gaat over de aanleg van zowel de riolering, de nutsvoorzieningen als de wegen en paden. De rijbaan leggen we voorlopig aan in asfalt en krijgt  - na de private bouwwerken - een definitieve afwerking met klinkers, grasdals, grintgazon,…. 


Verkeersregeling

Voor een vlotte verkeersafwikkeling hanteren we voorlopig volgende verkeersregeling:

  • Het Kaatsplein is voor gemotoriseerd verkeer enkel bereikbaar vanuit de Eeuwfeeststraat via de doorgang tussen de nummers 11 en 13. Deze toegang is enkel voor de betrokken garagehouders en bewoners van de Eeuwfeeststraat. 
    De bewoners van de twee toekomstige projecten  (A en B) maken geen gebruik van deze toegang. Ze bereiken hun garages in de ondergrondse parking Dorpshart, via de Palingstraat.
  • Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer van het Dorpshart/Palingstraat naar of van het Kaatsplein mogelijk.
  • Voor het Mantenhof voorzien we éénrichtingsverkeer, één van de opties die een grote voorkeur had op de infovergadering. Inrijden gebeurt via de Kerkhofstraat en uitrijden via de Eeuwfeeststraat.
  • Tussen het Kaatsplein en het Mantenhof plaatsen we tijdens de definitieve aanleg paaltjes. Deze zijn nu nog niet aanwezig.

Zo krijgen we ruim de tijd om deze nieuwe verkeerssituatie te evalueren. 

Plan Mantenhof

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.