Meerjarenplan 2020-2025 Zorgbedrijf Klein-Brabant

Met ingang van 1 januari 2019 volgt het Zorgbedrijf Klein-Brabant, net zoals de andere entiteiten van het fusiebestuur Puurs-Sint-Amands de nieuwe BBC-2020 regelgeving.

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 16 december 2019.

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes binnen het Zorgbedrijf en de financiële vertaling ervan voor de periode van zes jaar en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. 

Het meerjarenplan 2020-2025 moet minstens één keer per jaar een aanpassing krijgen om de kredieten voor het volgende budgetjaar vast te stellen. Dit biedt ook de mogelijkheid om de kredieten van het lopende jaar in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de laatste jaarrekening te verwerken en ook inhoudelijke wijzigingen in het beleid bij te stellen. Dit beleidsrapport heeft dus een dynamisch karakter en aan de hand van nieuwe opportuniteiten en uitdagingen stuurt het bestuur jaarlijks bij.

Regelgeving